płace i kadry - Wszechstronna obsługa audyt i outsourcing Poznań i okolice

Idź do spisu treści

Menu główne:

    Outsourcing płac:

  • Kompleksowe naliczanie wynagrodzeń Pracowników

    uwzględniające dodatki i potrącenia m.in. dodatków za pracę
   
w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych,
    s
kładek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek
   
dochodowy od osób fizycznych;

  • Naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia

    społeczne i zdrowotne FP i FGŚP;

  • Prowadzenie kart zasiłkowych Pracowników;

  • Sporządzanie raportów i zestawień płacowych;

  • Sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących

    do księgowania wynagrodzeń;

  • Generowanie  przelewów dla Pracowników oraz na rzecz

    urzędów państwowych ZUS i US;

  • Sporządzanie dla Pracowników pasków wypłat wynagrodzeń,

    kart wynagrodzeń  oraz dokumentów RMUA;

  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (Pit-11,

    Pit-8R,Pit-4R);

  • Wsparcie przy redagowaniu regulaminu wynagrodzeń,

    regulaminu pracy, regulaminu ZFŚP;

  • Zapewnienie stałego kontaktu i wsparcia dla Klienta w związku

    z ww. usługami;


    
Szczegółowe informacje uzyskasz:

    
biuro@credo-outsourcing.pl

    
+48 608 651 862

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego