kadry i płace - Wszechstronna obsługa audyt i outsourcing Poznań i okolice

Idź do spisu treści

Menu główne:

     Outsourcing kadr:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej;

 • Przygotowywanie wymaganej prawem dokumentacji związanej

    z zatrudnianiem  i zwalnianiem Pracowników;

 • Przygotowanie umów o pracę, w tym także umów

    cywilnoprawnych;

 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych Pracowników;

 • Wystawianie zaświadczeń dla Pracowników  związanych

    w szczególności z zatrudnieniem, i wynagrodzeniem;

 • Monitorowanie ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;

 • Prowadzenie ewidencji nieobecności: urlopy, absencje chorobowe;

 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu;

 • Sporządzanie zestawień do GUS;

 • Współpraca z ZUS oraz Urzędem Skarbowym w zakresie spraw

    kadrowo-płacowych;

 • Przygotowywanie i wysyłka deklaracji PIT 11;

 • Przygotowywanie i wysyłka deklaracji rocznych PIT4R, PIT 8R,

    IFT-1R;

 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie Pracowników z ZUS

    (ZUA, ZWUA , ZCNA);

 • Przygotowywanie raportów kadrowych;

 • Szczegółowe określenie uprawnień pracowniczych, m.in. wymiaru

    urlopów wypoczynkowych, urlopów macierzyńskich, okresu
    
wypowiedzenia itp.;


    
Szczegółowe informacje uzyskasz:

    
biuro@credo-outsourcing.pl

    
+48 608 651 862

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego