Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Wszechstronna obsługa audyt i outsourcing Poznań i okolice

Idź do spisu treści

Menu główne:


        
Szczegółowe informacje uzyskasz:

 
biuro@credo-outsourcing.pl

 
+48 608 651 862

    Audyt BHP

    
Audyt, tworzenie oraz modyfikacja procedur i instrukcji
    
BHP i Ppoż.

    W
ramach usługi nasza firma oferuje:

  • Ocenę istniejących u Klienta procedur, informacji i instrukcji

    dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
    przeciwpożarowych;

  • Modyfikację istniejących dokumentów w celu ich dostosowania

    do   aktualnych przepisów prawa;

  • Tworzenie na zlecenie Klienta wymaganych przez prawo

    dokumentów, instrukcji, informacji i.in.;

  • Doradztwo w zakresie organizacji bezpiecznych i higienicznych

    warunków pracy.
    Dodatkowo, na życzenie Klienta, oferujemy możliwość
    zewnętrznej obsługi BHP w pakiecie:
    Kompleksowa obsługa BHP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego