Audyt dokumentacji kadrowo-płacowej i BHP - Wszechstronna obsługa audyt i outsourcing Poznań i okolice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Audyt
Credo prowadzi również na zlecenie Klienta audyt w ramach którego kontrolowana jest dokumentacja kadrowo-płacowa oraz  ubezpieczeniowa.
Weryfikacji podlega dokumentacja pracownicza, akta osobowe, terminowość badań lekarskich, szkolenia BHP, ewidencja urlopów wypoczynkowych i innych absencji pracowniczych w tym  urlopów macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich, bezpłatnych, ewidencja nieobecności związanych z chorobą Pracownika, dokumentacja zasiłkowa , ewidencja czasu pracy,  listy płac, dokumentacja związana z ZUS w tym zgłoszenia, zmiany, rozliczenia,  regulamin pracy, regulamin wynagradzania, umowy  cywilnoprawne w tym umowy o świadczenie usług, o dzieło.
Audyt prowadzony jest w dwóch wersjach w ramach których sprawdzamy rzetelność, terminowość i prawidłowość:
- wersja I badaniu podlega grupa wybranych pracowników,
- wersja II badaniu podlega wybrany okres (najczęściej jest to zakres jednego roku).
Szczegóły audytu dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.
Audyt dostarcza informacji o ewentualnych brakach czy nieprawidłowościach.
Poprzez tą formę kontroli Klient może wprowadzić korekty i uzupełnienia przed ewentualną kontrolą ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.


Dodatkowo świadczymy usługę polegającą na uporządkowaniu dokumentacji znajdującej się w archiwum Klienta w formie papierowej w tym akt osobowych, list płac, dokumentacji związanej z ZUS jak i pozostałej dokumentacji kadrowo-płacowej.
W ramach usługi dokonujemy również weryfikacji dokumentów, uzupełniamy na wniosek Klienta zaległości jak i przygotowujemy dokumenty do prawidłowej archiwizacji.
Ponad to na wniosek Klienta tworzymy bazę zarchiwizowanej dokumentacji usługa polega m in. na przygotowaniu i zapisaniu
dokumentacji kadrowo-płacowej w formie skanów oraz archiwizację na płytach CD lub innych, wybranych przez Klienta, nośnikach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego